• Kryefaqja
  • Ligj per Taksat Vendore
  • LIGJ NR. 67-2023 DATE 21.07.2023, PER NJE NDRYSHIM DHE DISA SHTESA NE LIGJIN NR. 9632 DATE 30.10.2006, PER SISTEMIN E TAKSAVE VENDORE, TE NDRYSHUAR

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat