• Kryefaqja
  • Vendim i Keshilit te Ministrave
  • VKM 254 dt.27.03.2020 Ndihma financiare per te punesuarit e subjekteve me te ardhura deri ne 14 milion ALL dhe ndihme ekonomike nga papunesia gjate periudhes se fatkeqsise natyrore, Covid-19

VKM 254 dt.27.03.2020 Ndihma financiare per te punesuarit e subjekteve me te ardhura deri ne 14 milion ALL dhe ndihme ekonomike nga papunesia gjate periudhes se fatkeqsise natyrore, Covid-19


VKM 254 dt.27.03.2020 Ndihma financiare per te punesuarit e subjekteve me te ardhura deri ne 14 milion ALL dhe ndihme ekonomike nga papunesia gjate periudhes se fatkeqsise natyrore, Covid-19

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat