• Kryefaqja
  • Procedurat Tatimore
  • Ligji 99.2015, datë 23.09.2015, Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin per Procedurat tatimore (ndryshuar me Vendim te Gjykates Kushtetuese)

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat