• Kryefaqja
  • Procedurat Tatimore
  • Ligji 9920 dt. 19.05.2008, Per Procedurat Tatimore (vetem dispozitat ligjore qe preken nga Ligji 99.2015 date 23.09.2015 dhe Vendimi i Gjykates Kushtetuese)

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat