• Kryefaqja
  • Akt Normativ i Kryeministrit
  • LIGJ NR. 1/2022 DATE 27.01.2022, PER MIRATMIN E AN ME FUQINE E LIGJIT NR. 35, DATË 24.12.2021, PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR. 90/2019, PER RIVLERESIMIN E PASURISE SE PALUAJTSHME, TE NDRYSHUAR

LIGJ NR. 1/2022 DATE 27.01.2022, PER MIRATMIN E AN ME FUQINE E LIGJIT NR. 35, DATË 24.12.2021, PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR. 90/2019, PER RIVLERESIMIN E PASURISE SE PALUAJTSHME, TE NDRYSHUAR


LIGJ NR. 1-2022 DATE 27.01.2022, PER MIRATMIN E AN ME FUQINE E LIGJIT NR. 35, DATË 24.12.2021, PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR. 90-2019, PER RIVLERESIMIN E PASURISE SE PALUAJTSHME, TE NDRYSHUAR

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat