• Kryefaqja
  • Ligji per Akcizat
  • Ligj nr. 126.2016 date 15.12.2016, Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61.2012, Për akcizat në republikën e Shqipërise, të ndryshuar

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat