• Kryefaqja
  • Ndryshime e fundit
  • UMF Nr. 45 date 26.11.2020, Per disa shtesa dhe ndryshime ne Udhezimin Nr. 24 date 02.09.2008, Per Procedurat Tatimore, i ndryshuar

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat