• Kryefaqja
  • Ndryshime e fundit
  • Udhezim nr. 23, date 13.8.2019, Per nje Ndryshim ne Udhezimin nr. 24, date 2.9.2008, “Per Procedurat Tatimore ne Republiken e Shqiperise”, i ndryshuar

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat