• Kryefaqja
  • Procedurat Tatimore
  • Ligji Nr. 9920 dt.19.05.2008, Per Procedurat Tatimore, me ndryshimet e ligjit 99.2015 dt.23.09.2015, Azhornuar me Vendimin GJykates Kushtetuese

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat