• Kryefaqja
  • Procedurat Tatimore
  • LIGJ NR. 95/2023 DATE 07.12.2023, PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR. 9920 DATE 19.5.2008, PER PROCEDURAT TATIMORE, TE NDRYSHUAR

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat