• Kryefaqja
  • Procedurat Tatimore
  • LIGJ NR. 83/2022, DATE 24.11.2022 PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN NR. 9920, DATE 19.05.2008, PER PROCEDURAT TATIMORE NE RSH

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat