• Kryefaqja
  • Ligj
  • LIGJ NR. 57-2023 DATE 21.07.2023, PER MIRATIMIN E AN NR. 2 DATE 07.06.2023, PER DISA SHTESA NE LIGJIN NR. 29-2023, PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat