• Kryefaqja
  • Akt Normativ i Kryeministrit
  • AN nr. 27 ddate 01.07.2021, per nje shtese ne ligjin nr.9920 date 19.05.2008, ne lidhje me shtyrjen e zbatimit te sanksioneve, Per Faturimin dhe Sistemin e Monitorimit te Qarkullimit

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat