Ligji Nr. 9632 dt. 30.10.06 Per Taksat Vendore Azhornuar, me ndryshimin e fundit

http://gosnishti.com/wp-content/uploads/2016/01/Ligji-Nr.-9632-dt.-30.10.06-Per-Taksat-Vendore-Azhornuar-me-ndryshimin-e-fundit.pdf

2 

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat