• Kryefaqja
  • Ligj
  • LIGJ NR. 113/2021 DATE 25.11.2021, PER NJE NDRYSHIM NE LIGJIN NR. 8438 DATE 28.12.1998, PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT, I NDRYSHUAR

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat