• Kryefaqja
  • Ligji per TVSH
  • VKM Nr. 652, date 10.11.2017, Shtesa dhe Ndryshime ne VKM-ne Nr. 953, date 29.12.2014, Per zbatimin e ligjit te TVSH (ligji Nr. 92.2014)

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat