• Kryefaqja
  • Vendim i Keshilit te Ministrave
  • VKM NR. 352, DATE 26.05.2022, PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE VKM NR. 1090 DATE 24.12.2022, PER RREGULLAT E REGJISTRIT TE PRONAREVE PERFITUES DHE KOMUNIKIMIT ELEKTRONIK

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat