• Kryefaqja
  • Vendim i Gjykates Kushtetuese
  • Vendim i GJykates Kushtetuse, date 03.03.2016, mbi shfuqizimin e pjesshem te ligjit nr 99/2015 dt.23.09.15, Per disa ndryshime ne ligjin e Procedurave Tatimore

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat