• Kryefaqja
  • Interpretime Ligjore
  • OPINION SQARUES PJESOR PER AKTIN NORMATIV NR. 7 DATE 14.12.2023, PER DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NE LIGJIN 29/2023, PER TATIMIN MBI TE ARDHURAT, TE NDRYSHUAR

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat