• Kryefaqja
  • Ndryshime e fundit
  • Ligji Nr. 111.2016 dt. 03.11.2016, Ndryshime ne ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në R.Sh.”

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat