• Kryefaqja
  • Ligj
  • Ligj nr. 85.2019, date 18.12.2019. Per Tatimin mbi Vleren e Shtuar, ndryshim

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat