• Kryefaqja
  • Ligj
  • Ligj nr. 164/2020, date 23.12.2020, per disa ndryshime ne ligjin 19/2019, per rivleresimin e pasurive te paluajteshme

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat