• Kryefaqja
  • Ligj
  • LIGJ NR. 112/2021 DATE 25.11.2021, PER DISA SHTESA NE LIGJIN NR. 9975 DATE 28.07.2008, PER TAKSAT KOMBETARE, TE NDRYSHUAR

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat