• Kryefaqja
  • Ligj
  • Ligj Nr. 109.2020 date 29.07.2020, Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin per shkembimin automatik te informacioneve te llogarive financiare

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat