• Kryefaqja
  • Ligj
  • Ligj Nr. 108.2020 date 29.07.2020, Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin per faturen dhe sistemin e monitorimit te qarkullimit

Menuja

Shfaq Butonat
Shpernda ne Facebook
Shpernda ne Twitter
Shpernda ne Google Plus
Shpernda ne Linkedin
Shpernda ne Pinterest
Shpernda ne Reddit
Shpernda neStumbleupon
Dergo me E-Mail
Fshih Butonat